Algemene informatie

Alvorens een orthodontische behandeling aan te vangen dient een aantal fasen te worden doorlopen. Hieronder volgt in het kort de procedure zoals die geldt voor iedere nieuwe patiënt:

1.Eerste consult

Op het eerste consult wordt de patiënt en de gebitsafwijking bekeken om vast te stellen wat het probleem is, of er (al) wat aan gedaan dient te worden en zo ja, wát er dan aan gedaan dient te worden. Op deze eerste afspraak wordt globale informatie gegeven ten aanzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden van orthodontie in de betreffende situatie. Indien de ontwikkeling van het gebit nog niet voldoende gevorderd is, zal de patiënt een afspraak op termijn krijgen voor een vervolgconsult. Wanneer in principe de beslissing genomen is om te behandelen, of wanneer de situatie juist te gecompliceerd is om die beslissing al te nemen, krijgt de patiënt een afspraak voor een uitgebreid onderzoek.

 

2.Uitgebreid onderzoek

Het uitgebreid onderzoek wordt mede gedaan aan de hand van uitgebreide documentatie van het gebit en de kaken van de patiënt. Deze documentatie bestaat meestal uit twee röntgenfoto's, gebitsmodellen (afdrukken) en dia's van het gebit. Nadat de situatie aan de hand hiervan grondig is bestudeerd, zal een definitief advies gegeven kunnen worden ten aanzien van de uit te voeren behandeling. Dit advies zal in het algemeen worden besproken ongeveer één maand na het maken van de gebitsafdrukken en de röntgenfoto's. Het is in dit stadium mogelijk meer gedetailleerde informatie te verschaffen over de toe te passen beugels en de geschatte behandelduur. Op basis van de geplande beugels en de verwachte behandelduur kan op dat moment dan ook een overzicht van de te verwachten behandelingskosten worden meegegeven.

 

3.         De orthodontische behandeling

De eigenlijke behandeling kan worden uitgevoerd met een uitneembare of een vaste beugel. De vaste beugel wordt ook wel 'slotjes-' of 'plaatjes­beugel' genoemd en kan in onderkaak, bovenkaak, of beide kaken ge­plaatst worden. Een buitenbeugel kan extra worden bijgeplaatst, zowel bij een uitneembare als bij een vaste beugel. De duur van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van het probleem en kan variëren van enige maanden tot enige jaren. De gemiddelde behandelduur is ongeveer 2 jaar. Gedurende de behandeling worden de beugels meestal om de 4 tot 6 weken gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.
Het regelmatig op controle komen is belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Vanwege het feit dat verreweg het grootste deel van de patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen, is het onmogelijk om iemand altijd een afspraak buiten schooltijd te geven. Indien nodig zal school af en toe moeten wijken voor de beugel­controle. Het is goed dit zich reeds vóór de behandeling te realiseren.
Een tweede punt van discipline tijdens een orthodontische behandeling is het poetsen. Indien een gebit dat gereguleerd wordt niet perfect wordt schoongehouden, bestaat het risico van blijvende schade aan het gebit. Dit kan schade zijn in de vorm van permanente verkleuringen op de tanden, maar ook in de vorm van gaatjes of teruggetrokken tandvlees. In verband hiermee wordt reeds vóór aanvang van de behandeling de mondhygiëne gecontroleerd en indien nodig geïnstrueerd. Vanzelfsprekend wordt ook tijdens de behande­ling het poetsen streng in de gaten gehouden. Boven­dien dient de patiënt op elke afspraak de tandenborstel mee te nemen. Indien tijdens de behandeling het poetsen toch onvoldoende is, kan in ernstige gevallen hierdoor zelfs de behandeling voortijdig beëindigd worden om (verdere) schade te beperken.
Wanneer ooit iets aan de beugel kapot gaat is het zaak om direct de orthodontist op de hoogte te stellen. Indien deze niet direct bereikbaar is, dan dient de klacht op het antwoordapparaat ingesproken te worden, of in ernstige gevallen de nooddienst gebeld te worden (telefoonnummer van de nooddienst wordt vermeld op het antwoordappa­raat). Als een beugel op een normale controle-afspraak plotseling stuk blijkt, kan niet altijd meteen tot reparatie worden overgegaan. Er is immers slechts tijd gepland voor een controle en niet voor een reparatie. Bel dus altijd vooraf!!!
Speciaal bij een vaste beugel moet men extra voorzichtig zijn met het eten van harde, taaie of kleverige dingen. Het is ondoenlijk een exacte lijst te geven van wat wel en wat niet mag, maar in de regel geldt: Gebruik je gezond verstand ten aanzien van wat je wel en niet kunt eten en eet alles wat je eet zo voorzichtig mogelijk. Voorbeelden van zaken die je liever niet mag eten zijn : appels (niet afhappen, wel in stukjes), hard stokbrood, dropjes, zuurtjes, lollies, pepermuntjes, toffees, pepernoten, kauwgum, chocolade etc. Frisdrank dient met mate genuttigd te worden.
Het is belangrijk om alle aanwijzingen van de orthodontist ten aanzien van de behandelingen stipt op te volgen. Als uitneembare beugels, buitenbeugels, elastiekjes en andere hulpmiddelen niet volgens voorschrift worden gedragen, zal de behandeling langer duren of kan een goed resultaat zelfs in het geheel niet bereikt worden.
Na afloop van de actieve behandeling worden meestal nog maatregelen genomen om het bereikte resultaat te stabiliseren. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een (passieve) nachtbeugel, roestvrij stalen draadjes achter de voortanden of een combinatie van beiden. In deze fase na behandeling zijn nog steeds periodieke controles nodig, maar de frequentie hiervan wordt in de regel snel afgebouwd.

 

Keurmerk_VVO