Informatie behandeling

De behandeling kan worden uitgevoerd met een uitneembare of een vaste beugel. De vaste beugel wordt ook wel 'slotjes­beugel' genoemd en kan in onder­kaak, bovenkaak, of beide kaken geplaatst worden. Een buitenbeugel kan extra worden bijgeplaatst, zowel bij een uitneembare als bij een vaste beugel. De duur van een orthodontische behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van het probleem en kan variëren van enige maanden tot enige jaren. De gemiddelde behandelduur is ongeveer 2½ jaar. Gedurende de behandeling worden de beugels meestal om de 4 tot 6 weken gecontroleerd en zo nodig bijgesteld.
Het regelmatig op controle komen is belangrijk voor een goed verloop van de behande­ling. Vanwege het feit dat verreweg het grootste deel van de patiënten bestaat uit schoolgaande kinderen, is het onmogelijk om iemand altijd een afspraak buiten schooltijd te geven. Indien nodig zal school af en toe moeten wijken voor de beugel­controle.
Een tweede punt van discipline tijdens een orthodontische behande­ling is het poetsen. Indien een gebit dat gereguleerd wordt niet perfect wordt schoon­ge­houden, bestaat het risico van blijvende schade aan het gebit. Dit kan schade zijn in de vorm van permanente verkleuringen op de tanden, maar ook in de vorm van gaatjes of teruggetrokken tandvlees. In verband hiermee wordt al vóór aanvang van de behandeling de mondhygiëne gecontroleerd en indien nodig geïnstrueerd. Vanzelf­sprekend wordt ook tijdens de behande­ling het poetsen streng in de gaten gehou­den. Boven­dien dient de patiënt op elke afspraak de tanden­borstel mee te nemen. Indien tijdens de behandeling het poetsen toch onvoldoen­de is, kan in ernstige gevallen hierdoor zelfs de behande­ling voortijdig beëindigd worden om (verdere) schade te beperken.
Wanneer ooit iets aan de beugel kapot gaat is het zaak om direct de orthodontist op de hoogte te stellen. Indien deze niet direct bereikbaar is, dan dient de klacht op het antwoordapparaat ingesproken te worden, of in ernstige gevallen de nooddienst gebeld te worden (telefoonnummer van de nooddienst wordt vermeld op het ant­woordapparaat). Als een beugel op een normale controle-afspraak plotseling stuk blijkt, kan niet altijd meteen tot reparatie worden overgegaan. Er is immers slechts tijd gepland voor een controle en niet voor een repara­tie. Bel dus altijd vooraf!!! Als een losse of vaste beugel door onzorgvuldig gebruik vaak gerepa­reerd moet worden kunnen hiervoor kosten in rekening worden ge­bracht.
Speciaal bij een vaste beugel moet men extra voorzichtig zijn met het eten van harde, taaie of kleverige dingen. Het is ondoenlijk een exacte lijst te geven van wat wel en wat niet mag, maar in de regel geldt: Gebruik je gezond verstand ten aanzien van wat je wel en niet kunt eten en eet alles wat je eet zo voorzichtig mogelijk. Voorbeelden van zaken die je liever niet mag eten zijn : appels (niet afhappen, wel in stukjes), hard stokbrood, dropjes, zuurtjes, lollies, pepermuntjes, toffees, pepernoten, kauwgum, chocolade etc. Frisdrank dient met mate genuttigd te worden, dit geldt­ in het bijzonder voor cola.
Het is belangrijk om alle aanwijzingen van de orthodontist ten aanzien van de behandeling stipt op te volgen. Als uitneembare beugels, buitenbeu­gels, elastiek­jes en andere hulpmiddelen niet volgens voorschrift worden gedragen, zal de behande­ling langer duren of kan een goed resultaat zelfs in het geheel niet bereikt worden.
Na afloop van de actieve behandeling worden meestal nog maatregelen genomen om het bereikte resultaat te stabiliseren. Deze maatregelen kunnen bestaan uit een (passieve) nachtbeugel, roestvrij stalen draadjes achter de voortanden of een combinatie van beiden. In deze fase na behandeling zijn nog steeds periodieke controles nodig, maar de frequentie hiervan wordt in de regel snel afgebouwd.

Keurmerk_VVO