Tarieven

Sinds begin 2013 zijn de orthodontietarieven weer van overheidswege vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Wij hebben sindsdien geen eigen tarievenlijst meer.

Keurmerk_VVO