Privacyverklaring

Patiƫnteninformatie wordt niet met derden gedeeld zonder overleg met de orthodontist en zonder medeweten van de patiƫnt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer uw dossier overgedragen moet worden, bijvoorbeeld in verband met verhuizing, dan dient hiertoe eerst machtigingsformulier ingevuld en ondertekend te worden.

Keurmerk_VVO