Wat is een orthodontist?

Een orthodontist is een specialist, die na de volledige opleiding tot tandarts (nu 6 jaar) nog een universitaire specialisatieopleiding (van meestal 4 jaar) heeft gevolgd. Slechts dan kan de titel 'Orthodontist' gevoerd worden. Het specialisme 'Orthodontie' wordt ook wel 'Dento-maxillaire-orthopaedie' genoemd. Hoewel een reguliere tandarts ook bevoegd is om orthodontische behandelingen uit te voeren, is de mate van orthodontische opleiding in dat geval niet vergelijkbaar met die van een gespecialiseerde orthodontist. Helaas is in Nederland bij veel orthodontieklinieken niet duidelijk of de praktijk gevoerd wordt door een orthodontist of een tandarts. In een enkel geval wordt naar de buitenwereld zelfs de indruk gewekt dat de behandelaar orthodontist is terwijl dit niet het geval is. Men kan dit overigens zelf controleren in het zogenaamde BIG register. Vul dan in de zoekopracht voor het beroep 'Tandarts' in en voor het specialisme 'Dento-maxillaire orthopaedie'.

Voorts is het wenselijk dat de behandelend orthodontist te allen tijde persoonlijk bij de behandeling aanwezig is. Ook al kunnen bepaalde handelingen zelfstandig door assistentes worden uitgevoerd, toch kan het niet zo zijn dat bij een beugelcontrole de patiënt NIET door de orthodontist wordt gezien. Helaas is dit bij sommige praktijken toch het geval. In onze relatief kleinschalige praktijk hechten wij aan een zeer persoonlijke benadering en zorgen er voor dat de voortgang van de behandeling bij ELKE beugelcontrole door de orthodontist persoonlijk wordt gecontroleerd. Dit zou eigenlijk een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Bij welke praktijk uw behandeling ook gaat plaatsvinden, wij raden u aan hier vóór de behandeling informatie over in te winnen.

Keurmerk_VVO